Informasjon etter § 18 batteriloven

Kjære kunder,

I forbindelse med salg av batterier eller oppladbare batterier eller med levering av enheter som inneholder batterier eller oppladbare batterier, er Nikon Servicepoint Dresden forpliktet til å informere deg om følgende i henhold til batteriforordningen:

Sørg for at du leverer inn dine gamle batterier/oppladbare batterier til et kommunalt innsamlingssted eller til en lokal forhandler, slik loven krever. Avhending med vanlig husholdningsavfall
er forbudt og bryter med batteriloven. Leveringen er gratis for deg. Du er også velkommen til å returnere batteriene/oppladbare batterier kjøpt hos oss gratis til oss etter bruk. Batterier/oppladbare batterier skal alltid returneres til oss med tilstrekkelig porto. Batterier/oppladbare batterier skal returneres til: Nikon Servicepoint Dresden, Schweizer Str. 3A, 01069 Dresden

Batterier og akkumulatorer som inneholder skadelige stoffer er merket med symbolet for en søppelkasse med kryss over
tydelig merket. Dette symbolet betyr at batteriene og de oppladbare batteriene ikke må kastes sammen med husholdningsavfallet.
Under søppelbøttesymbolet er det kjemiske navnet på forurensningen som er i
Batteri er inkludert: "Cd" for kadmium, "Hg" for kvikksølv, eller "Pb" for bly.