Personvernerklæring

Personvernerklæring

Ansvarlig for databehandling er:
Bettina Scheinert
Schweizer Strasse 3a
Dresden
Tyskland
service@nikonservice-dresden.de

Telefon: 03518626290

Takk for interessen din for nettbutikken vår. Å beskytte personvernet ditt er veldig viktig for oss. Nedenfor informerer vi deg i detalj om håndteringen av dine data.


1. FÅ TILGANG TIL DATA OG VERT

Du kan besøke nettstedet vårt uten å oppgi personlig informasjon. Hver gang et nettsted er åpnet, lagrer webserveren bare automatisk en såkalt serverloggfil, som for eksempel inneholder navnet på den forespurte filen, IP-adressen din, dato og klokkeslett for forespørselen, mengden data overført og den anmodende leverandøren (tilgangsdata) og dokumenterer forespørselen. Disse tilgangsdataene blir evaluert utelukkende med det formål å sikre problemfri drift av nettstedet og forbedre tilbudet vårt. Dette tjener til å beskytte våre overveiende legitime interesser i en korrekt presentasjon av vårt tilbud i samsvar med art. 6 par. 1 S. 1 lit. f GDPR. All tilgangsdata slettes senest syv dager etter at besøket på nettstedet er avsluttet.


1.1 HOSTING

Tjenestene for hosting og visning av nettstedet leveres delvis av tjenesteleverandørene våre som en del av behandlingen på våre vegne. Med mindre annet er oppgitt i denne databeskyttelseserklæringen, vil all tilgangsdata og all data som samles inn i skjemaene gitt på dette nettstedet bli behandlet på serverne dine. Hvis du har spørsmål om tjenesteleverandørene våre og grunnlaget for vårt samarbeid med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen.

Våre tjenesteleverandører er lokalisert og/eller bruker servere i følgende land, som EU-kommisjonen har bestemt et tilstrekkelig nivå for databeskyttelse for: Canada

Våre tjenesteleverandører er basert og/eller bruker servere i USA og andre land utenfor EU og EØS. Det er ingen beslutning om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen for disse landene. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 


1.2 INNHOLDSLEVERINGSNETTVERK

For å få kortere lastetid bruker vi et såkalt Content Delivery Network ("CDN") for enkelte tilbud. Med denne tjenesten leveres innhold, for eksempel store mediefiler, via regionalt distribuerte servere fra eksterne CDN-tjenesteleverandører. Tilgangsdata behandles derfor på tjenesteleverandørenes servere. Våre tjenesteleverandører jobber for oss innenfor rammen av ordrebehandling. Våre tjenesteleverandører er lokalisert og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS. Det er ingen beslutning om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen for disse landene. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. Hvis du har spørsmål om våre tjenesteleverandører og grunnlaget for vårt samarbeid med dem, vennligst bruk kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen.


2. DATABEHANDLING FOR KONTRAKTSHÅNDTERING OG KONTAKT


2.1 DATABEHANDLING FOR KONTRAKTSBEHANDLING

For formålet med kontraktsbehandling i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit b GDPR, samler vi inn personopplysninger hvis du frivillig gir oss dem som en del av bestillingen din. Obligatoriske felt er merket som sådan, siden vi i disse tilfellene trenger dataene for å behandle kontrakten, og vi kan ikke sende bestillingen uten å oppgi den. Hvilke data som samles inn kan ses fra de respektive inndataskjemaene.

Ytterligere informasjon om behandlingen av dataene dine, spesielt om overføringen til våre tjenesteleverandører for bestillings-, betalings- og fraktbehandling, finner du i de følgende avsnittene i denne databeskyttelseserklæringen. Etter at kontrakten er fullført, vil dataene dine bli begrenset for videre behandling og slettet etter skatte- og kommersielle oppbevaringsperioder i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit c GDPR, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine i i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit. a GDPR eller forbeholder vi oss retten til å bruke data utover dette, som er tillatt ved lov og som vi vil informere deg om i denne erklæringen.


2.2 KUNDEKONTO

Hvis du har gitt ditt samtykke til dette i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 punkt 1 bokstav a GDPR ved å bestemme deg for å åpne en kundekonto, vil vi bruke dataene dine med det formål å åpne en kundekonto og lagre dataene dine for videre fremtidige bestillinger vår nettsted. Sletting av kundekontoen din er mulig når som helst og kan gjøres enten ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen eller ved å bruke en funksjon i kundekontoen som er gitt for dette formålet. Etter at kundekontoen din er slettet, vil dataene dine bli slettet med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine i samsvar med Artikkel 6 Paragraf 1 Setning 1 lit som vi informerer deg om i denne erklæringen.


2.3 KONTAKT OSS

Im Rahmen der Kundenkommunikasjon erheben wir zur Bearbeitung Ihrer Anfragen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO personenbezogene Daten, når du ønsker å kontakte deg med uns (zB per Kontaktformular oder E-Mail) freiwillig mitteilen. Pflichtfelder ble as solche gekennzeichnet, da wir in diesen Fällen die Daten zwingend zur Bearbeitung Ihrer Contactufnahme benötigen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Einingabeformularen ersichtlich. Nach vollständiger Bearbeitung Ihrer Anfrage werden Ihre Daten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.

 LIVE CHAT VERKTØY BRUKERLIKE

 LIVE CHAT VERKTØY ZENDESK

For kundekommunikasjon bruker vi live chat-verktøyet fra Zendesk [http://www.zendesk.de], Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Zendesk"). Dette tjener til å ivareta våre overordnede legitime interesser i effektiv og forbedret kundekommunikasjon i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit f GDPR. Zendesk jobber for oss på våre vegne. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 

 LIVE CHAT VERKTØY WHATSAPP

For kundekommunikasjon bruker vi live chat-verktøyet fra WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("WhatsApp"). Dette tjener til å ivareta våre overordnede legitime interesser i effektiv og forbedret kundekommunikasjon i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit f GDPR. WhatsApp fungerer for oss på våre vegne. Telefonnumrene vi lagrer på mobilenheten vår behandles automatisk på serverne til Whatsapp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Kun telefonnumre til kunder som tidligere har kontaktet oss via WhatsApp og derfor allerede har akseptert WhatsApps bruksvilkår og databeskyttelse blir lagret. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen.


3. DATABEHANDLING FOR FORSENDINGSFORMÅL

For å oppfylle kontrakten i samsvar med art. 6 avsnitt 1 setning 1 lit.


 DATAOVERFØRING TIL LEVERANDØRER AV FORSENDELSESTJENESTER FOR FORMÅL MED FRAKTVARSEL

Hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette under eller etter bestillingen, vil vi gi deg ditt samtykke i samsvar med art. 6 par. 1 S. 1 lit. en GDPR, videresend e-postadressen og telefonnummeret ditt til den valgte frakttjenesteleverandøren, slik at de kan kontakte deg før levering for levering av varsel eller koordinering.
Samtykket kan tilbakekalles når som helst ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen eller direkte til leverandøren av frakttjenester på kontaktadressen som er oppført nedenfor. Etter tilbakekalling vil vi slette dataene du har oppgitt for dette formålet, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine eller vi forbeholder oss retten til å bruke data som går utover dette, som er tillatt ved lov og som vi vil informere om deg i denne erklæringen.

Hermes Tyskland GmbH
Essener Strasse 89
D-22419 Hamburg
Tyskland

United Parcel Service Deutschland S.à rl & Co. OHG
Goerlitzer Strasse 1
41460 Neuss
Tyskland

DHL Paket GmbH
Strassenweg 10
53113 Bonn
Tyskland

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Tyskland-Strasse 1 - 7
DE-36286 Neuenstein
Tyskland

DPD Germany GmbH
Wailandt street 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland


4. DATABEHANDLING FOR BETALINGSBEHANDLING

Når vi behandler betalinger i vår nettbutikk, samarbeider vi med disse partnerne: tekniske tjenesteleverandører, kredittinstitusjoner, betalingstjenesteytere.


4.1 DATABEHANDLING FOR TRANSAKSJONSBEHANDLING

Avhengig av den valgte betalingsmåten, videreformidler vi dataene som er nødvendige for å behandle betalingstransaksjonen til våre tekniske tjenesteleverandører som jobber for oss i forbindelse med ordrehåndtering, eller til de bestilte kredittinstitusjonene eller til den valgte betalingstjenesteleverandøren, så langt som dette er nødvendig for å behandle betalingen. Dette tjener til å oppfylle kontrakten i samsvar med art. 6 par. 1 S. 1 lit. b GDPR. I noen tilfeller samler betalingstjenesteyterne inn dataene som kreves for å behandle betalingen selv, f.eks. På deres egen nettside eller gjennom en teknisk integrering i bestillingsprosessen. Databeskyttelseserklæringen til den respektive betalingstjenesteleverandøren gjelder i denne forbindelse.
Hvis du har spørsmål om våre partnere for betalingsbehandling og grunnlaget for vårt samarbeid med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen.


4.2 DATABEHANDLING FOR FORMÅL FOR FOREBYGGING AV SVINDEL OG Optimalisering av VÅRE BETALINGSPROSESSER

Om nødvendig gir vi tjenesteleverandørene ytterligere data, som de bruker sammen med dataene som er nødvendige for å behandle betalingen som kontraktsbehandlere for å forhindre svindel og optimalisere betalingsprosessene våre (f.eks. Fakturering, behandling av omstridte betalinger, støtte for regnskap). I henhold til art. 6 par. 1 S. 1 lit.


4.3 KREDITTSJEKK

Betaler vi på forhånd (ved kjøp på konto), innhenter vi identitets- og kredittverdighetsinformasjon fra spesialiserte tjenesteselskaper (kredittbyråer). For dette formålet overfører vi dine personopplysninger som kreves for en kredittsjekk til:

arvato infoscore GmbH
Rheinstrasse 99
76532 Baden-Baden
Tyskland

Tesch mediafinanz GmbH
Hvit bredde 5
49084 Osnabrück
Tyskland

SCHUFA Holding AG
Skarvvei 5
65201 Wiesbaden
Tyskland

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstrasse 11
41460 Neuss
Tyskland

Deltavista GmbH
Freising Landstrasse 74
80939 München
Tyskland

CRIF Bürgel GmbH
Radlkoferstrasse 2
81373 München
Tyskland

Dette tjener til å ivareta våre overordnede legitime interesser i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 paragraf 1 bokstav f GDPR ved vurdering av våre potensielle kunders kredittverdighet og betalingsvillighet før avtaleinngåelsen og dermed unngå kjøpspristap, og er for Inngåelse av kontrakt kreves i henhold til artikkel 22 (2) (a) GDPR. Det tas hensyn til passende tiltak for å beskytte dine rettigheter, friheter og legitime interesser. Du har muligheten til å uttrykke ditt synspunkt og bestride avgjørelsen ved å kontakte kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen. Etter at kontrakten er fullstendig behandlet, vil dataene dine som behandles for dette formålet bli slettet, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine eller vi forbeholder oss retten til å bruke data utover dette, som er tillatt ved lov og som vi vil informere deg i denne erklæringen.


4.4 IDENTITET OG KREDITTSJEKK VED VALG AV KLARNA BETALINGSTJENESTER

Klarna avtalegiro, kjøp på konto via Klarna, Klarna avbetalingskjøp
Hvis du velger betalingstjenestene til Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter kalt Klarna), ber vi om ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit. om at vi kan overføre dataene nødvendig for å behandle betalingen og en identitets- og kredittsjekk til Klarna. I Tyskland kan kredittbyråene som er nevnt i Klarnas databeskyttelseserklæring [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy] brukes til identitets- og kredittsjekk. Klarna bruker informasjonen som er mottatt om statistisk sannsynlighet for manglende betaling for en balansert beslutning om etablering, gjennomføring eller avslutning av kontraktsforholdet. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å sende en melding til kontaktalternativet som er spesifisert i denne databeskyttelseserklæringen. Som et resultat kan det hende at vi ikke lenger kan tilby deg visse betalingsalternativer. Du kan også tilbakekalle ditt samtykke til denne bruken av personopplysninger når som helst ved å kontakte Klarna.


4.5 IDENTITET OG KREDITTKONTROLL VED VALG AV BETALINGSTJENESTER (DRIFT AV KLARNA BANK AB)

Hvis du velger betalingstjenestene til Klarna Bank AB AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter kalt BillPay), ber vi om ditt samtykke i samsvar med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO at vi har lov til å overføre dataene som er nødvendige for å behandle betalingen og en identitets- og kredittsjekk til Billpay. I Tyskland kan kredittbyråene som er oppført i Billpays databeskyttelseserklæring [https://www.billpay.de/de/agb-de/] brukes til identitets- og kredittsjekk. Billpay bruker informasjonen som er mottatt om den statistiske sannsynligheten for manglende betaling for en balansert beslutning om etablering, gjennomføring eller avslutning av kontraktsforholdet. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å sende en melding til kontaktalternativet som er spesifisert i denne databeskyttelseserklæringen. Som et resultat kan det hende at vi ikke lenger kan tilby deg visse betalingsalternativer. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til denne bruken av personopplysninger fra BillPay.


4.6 IDENTITETS- OG KREDITTSJEKK VED VALG AV KJØP PÅ FAKTURA VIA PAYONE

Hvis du velger betalingsmåten kjøp på konto (tilbys via PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (heretter PayOne)), ber vi om ditt samtykke i samsvar med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit . en GDPR om at vi kan overføre dataene som er nødvendige for å behandle betalingen og en identitets- og kredittsjekk til PayOne. I Tyskland kan identitets- og kredittsjekken utføres i PayOnes databeskyttelseserklæring [https://a.storyblok.com/f/64176/x/b6e0586777/payone-information-zu-datenverarbeitung-gemass-art-13- dsgvo- 0220-1.pdf] nevnte kredittbyråer. PayOne bruker informasjonen som er mottatt om den statistiske sannsynligheten for manglende betaling for en balansert beslutning om etablering, gjennomføring eller avslutning av kontraktsforholdet. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å sende en melding til kontaktalternativet som er spesifisert i denne databeskyttelseserklæringen. Som et resultat kan det hende at vi ikke lenger kan tilby deg visse betalingsalternativer.


4.7 ENGASJEMENT AV INNSAMLINGSTILBYDERE

Vi videreformidler dataene dine til en autorisert inkassoleverandør (Collectia GmbH, Brunnwiesenstr. 4, 94469 Deggendorf, Tyskland) dersom betalingskravet vårt ikke er avgjort til tross for en tidligere purring. I dette tilfellet vil kravet bli innkrevd direkte av inkassoleverandøren. Dette tjener til å oppfylle kontrakten i samsvar med artikkel 6 punkt 1 setning 1 lit. b GDPR og for å ivareta våre legitime interesser i en effektiv påstand eller håndhevelse av betalingskravet vårt i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit f GDPR.


5. ANNONSERING PÅ E-POST, POST


5.1 E-POST NYHETSBREV MED REGISTRERING

Hvis du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, bruker vi dataene som kreves for dette eller separat oppgitt av deg for å regelmessig sende deg vårt e-postnyhetsbrev basert på ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit. Avmelding av nyhetsbrevet er mulig når som helst og kan gjøres enten ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet nedenfor eller via en lenke som er gitt for dette formålet i nyhetsbrevet. Etter at du har avsluttet abonnementet, vil vi slette e-postadressen din fra listen over mottakere, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine i samsvar med artikkel 6, paragraf 1, setning 1 lit er tillatt ved lov og som vi informerer deg om. i denne uttalelsen.


5.2 NYHETSBREV E-POST UTEN REGISTRERING OG DIN RETT TIL Å MIDDEL

Hvis vi mottar e-postadressen din i forbindelse med salg av et produkt eller en tjeneste og du ikke har motsatt deg, forbeholder vi oss retten til å tilby deg vanlige tilbud på produkter som ligner på de som allerede er kjøpt på grunnlag av seksjon 7 (3) UWG , fra vårt utvalg via e-post. Dette tjener til å beskytte våre legitime interesser, som er dominerende i sammenheng med en avveining av interesser, i å adressere våre kunder med reklame.
Du kan motsette deg denne bruken av e-postadressen din når som helst ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen eller via en lenke gitt for dette formålet i reklame-e-posten, uten å pådra deg andre kostnader enn overføringskostnadene etter grunntakstene.


5.3 LEVERING AV NYHETSBREV

Nyhetsbrevet kan også sendes av våre tjenesteleverandører som en del av behandlingen på våre vegne. Hvis du har spørsmål om våre tjenesteleverandører og grunnlaget for vårt samarbeid med dem, vennligst bruk kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen.

Våre tjenesteleverandører er basert og/eller bruker servere i USA og andre land utenfor EU og EØS. Det er ingen beslutning om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen for disse landene. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 

Våre tjenesteleverandører er lokalisert og/eller bruker servere i disse landene: USA
Det er ingen beslutning om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen for disse landene. Vårt samarbeid med deg er basert på disse garantiene: Godkjente bindende interne databeskyttelsesregler

Våre tjenesteleverandører er lokalisert og/eller bruker servere i USA. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 


5.4 SENDE FORESPØRELSER PÅ E-POST

Hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette under eller etter bestillingen din i samsvar med art. 6 par. 1 S. 1 lit. en GDPR, vil vi bruke e-postadressen din til forespørselen om å sende inn en evaluering av bestillingen din. via vårt evalueringssystem brukt. Dette samtykke kan når som helst tilbakekalles ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen eller via en lenke gitt i forespørselen om gjennomgang.

Evalueringsforespørslene kan også sendes av våre tjenesteleverandører som en del av behandlingen på våre vegne. Hvis du har spørsmål om våre tjenesteleverandører og grunnlaget for vårt samarbeid med dem, vennligst bruk kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen.

Våre tjenesteleverandører er basert og/eller bruker servere i følgende land, som EU-kommisjonen har bestemt et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse for: Storbritannia


5.5 INNLEGG AV ANNONSERING OG DIN RETT TIL Å MIDDEL

I tillegg forbeholder vi oss retten til å bruke ditt for- og etternavn samt din postadresse til våre egne reklameformål, for eksempel for å sende interessante tilbud og informasjon om våre produkter i posten. Dette tjener til å ivareta våre overordnede legitime interesser i annonsering til våre kunder i samsvar med artikkel 6 (1) setning 1 lit. f GDPR. Du kan når som helst protestere mot lagring og bruk av dataene dine for disse formålene ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen.

Annonsepostene blir behandlet som en del av behandlingen på våre vegne av en tjenesteleverandør som vi videreformidler dine data til.


6. COOKIES OG ANNEN TEKNOLOGI


6.1 GENERELL INFORMASJON

For å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og for å muliggjøre bruk av visse funksjoner, bruker vi teknologier inkludert såkalte cookies på forskjellige sider. Informasjonskapsler er små tekstfiler som automatisk lagres på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker blir slettet på slutten av nettleserøkten, dvs. etter at du har lukket nettleseren din (såkalte øktkaker). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker (vedvarende informasjonskapsler).
Vi bruker teknologier som er helt nødvendige for bruk av visse funksjoner på nettstedet vårt (f.eks. Handlekurvfunksjon). Disse teknologiene samler inn og behandler IP-adressen, besøkstidspunktet, enhets- og nettleserinformasjon og informasjon om din bruk av nettstedet vårt (f.eks. Informasjon om innholdet i handlekurven). I sammenheng med en avveining av interesser tjener dette overveiende legitime interesser i en optimalisert presentasjon av vårt tilbud i samsvar med art. 6 par. 1 S. 1 lit. f GDPR.

I tillegg bruker vi teknologier for å oppfylle de juridiske forpliktelsene vi er underlagt (f.eks. for å kunne bevise samtykke til behandling av dine personopplysninger) samt for nettanalyse og nettmarkedsføring. Ytterligere informasjon om dette, inkludert det respektive rettslige grunnlaget for databehandling, finnes i de følgende avsnittene i denne databeskyttelseserklæringen. Om nødvendig bruker vi også teknologier som ikke er oppført individuelt i denne databeskyttelseserklæringen. Du kan finne mer informasjon om disse teknologiene, inkludert det respektive juridiske grunnlaget for databehandling, på Usercentrics-plattformen. Du får tilgang til dette ved å klikke på fingeravtrykkknappen nederst til høyre eller venstre på siden.

Informasjonskapselinnstillingene for nettleseren din finner du under følgende lenker: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=no] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/ #informasjonskapsler]

Soweit Sie in die Verwendung der Technologien gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen durch eine Nachricht an die in der Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit. Alternative können Sie auf die Fingerabdruck-Schaltfläche in der rechten bzw. linken unteren Ecke der Seite klikk. Ved hjelp av informasjonskapsler kan du ikke bruke funksjonaliteten til en nettside.


6.2 BRUK AV PLATTFORM FOR BRUKERSENTRISK SAMTYKKEBEHANDLING FOR Å ADMINISTRERE SAMTYKKE

Vi bruker Usercentrics Consent Management-plattformen [https://usercentrics.com/de/] ("Usercentrics") på nettstedet vårt for å informere deg om informasjonskapslene og andre teknologier som vi bruker på nettstedet vårt og for å skaffe, administrere og dokumentere ethvert lovpålagt samtykke til behandling av dine personopplysninger gjennom disse teknologiene. I henhold til artikkel 6 paragraf 1 S. 1 lit c GDPR er dette nødvendig for å oppfylle vår juridiske forpliktelse i henhold til artikkel 7 paragraf 1 GDPR for å kunne bevise ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger som vi er underlagt. Usercentrics er et tilbud fra Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Munich, Tyskland, som behandler dataene dine på våre vegne. Når du besøker nettstedet vårt, lagrer Usersentrics nettserver en såkalt serverloggfil, som også inneholder din anonymiserte IP-adresse, dato og klokkeslett for besøket, enhets- og nettleserinformasjon og informasjon om samtykkeatferden din. Dine data vil bli slettet etter tre år, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine i samsvar med artikkel 6, punkt 1, setning 1 lit, vil vi informere deg i denne erklæringen.


7. BRUK AV INFORMASJONSKAPER OG ANNEN TEKNOLOGI FOR NETTANALYSE OG ANNONSEFORMÅL

Hvis du har gitt ditt samtykke til dette i samsvar med artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a GDPR, bruker vi følgende informasjonskapsler og annen tredjeparts teknologi på nettstedet vårt. Etter formålet og slutten av bruken av den respektive teknologien av oss, vil dataene som samles inn i denne sammenhengen slettes. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke med virkning for fremtiden. Du finner mer informasjon om dine kanselleringsalternativer i seksjonen "Informasjonskapsler og annen teknologi". For mer informasjon, inkludert grunnlaget for hvordan vi samarbeider med hver leverandør, se hver teknologi. Hvis du har spørsmål om leverandørene og grunnlaget for vårt samarbeid med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.


7.1 BRUK AV ADOBE-TJENESTER FOR NETTANALYSE OG ANNONSEFORMÅL

Vi bruker følgende teknologier fra Adobe Systems, Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland ("Adobe"). Informasjonen som automatisk samles inn av Adobe-teknologier om din bruk av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en server hos Adobe, Inc., 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA og lagres der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Samarbeidet vårt er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. Hvis IP-adressen din samles inn via Adobe-teknologier, vil den bli forkortet eller fullstendig erstattet av en generisk IP-adresse før den lagres på Adobe-serverne ved å aktivere de riktige innstillingene.

 ADOBE FONTS

For en enhetlig presentasjon av innholdet på nettstedet vårt, samles data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhet og nettleserinformasjon) inn av skriptkoden "Adobe Fonts", overført til Adobe og deretter behandlet av Adobe. Vi har ingen innflytelse på denne etterfølgende databehandlingen. Databehandlingen skjer på grunnlag av en avtale mellom medansvarlige i henhold til artikkel 26 DSGVO.


7.2 BRUK AV GOOGLE TJENESTER FOR NETTANALYSE OG ANNONSEFORMÅL

Vi bruker følgende teknologier fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Informasjonen som automatisk samles inn av Google-teknologier om din bruk av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA og lagres der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. Hvis IP-adressen din samles inn via Google-teknologier, vil den bli forkortet før den lagres på Googles servere ved å aktivere IP-anonymisering. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server og forkortet der. Med mindre annet er spesifisert for de enkelte teknologiene, skjer databehandling på grunnlag av en avtale inngått mellom medansvarlige personer for den respektive teknologien i henhold til Art.26 DSGVO. Ytterligere informasjon om databehandling fra Google finner du i Googles databeskyttelsesinformasjon [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

 GOOGLE ANALYTICS

Med henblikk på nettstedsanalyse blir Google Analytics-data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon og informasjon om din bruk av nettstedet vårt) samlet inn og lagret, hvorfra brukerprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer. Informasjonskapsler kan brukes. IP-adressen din blir vanligvis ikke slått sammen med andre Google-data. Databehandlingen skjer på grunnlag av en avtale om bestilling av Google.

For å optimalisere markedsføringen av nettstedet vårt, har vi aktivert datadelingsinnstillingene for "Googles produkter og tjenester". Dette lar Google få tilgang til dataene som samles inn og behandles av Google Analytics og deretter bruke dem til å forbedre Googles tjenester. Datafrigivelse til Google som en del av disse datautgivelsesinnstillingene er basert på en tilleggsavtale mellom de ansvarlige. Vi har ingen innflytelse på den påfølgende databehandlingen av Google.

For formålet med å optimalisere markedsføringen av nettstedet vårt, bruker vi den såkalte bruker-ID-funksjonen. Ved hjelp av denne funksjonen kan vi tildele en unik, permanent ID til interaksjonsdataene dine for en eller flere økter på vår online tilstedeværelse og dermed analysere brukeratferden din på tvers av enheter og økter.

Vi bruker også Google Analytics Google Optimize-utvidelsesfunksjonen for å lage og kjøre tester.

For nettanalyse- og reklameformål aktiveres den såkalte DoubleClick-informasjonskapselen av utvidelsesfunksjonen til Google Analytics for å gjenkjenne nettleseren din når du besøker andre nettsteder. Google vil bruke denne informasjonen til å kompilere rapporter om nettstedaktivitet og til å tilby andre tjenester relatert til nettstedbruk.

 GOOGLE AD SENSE

Nettstedet vårt markedsfører plass for tredjepartsannonser via Google AdSense. Disse annonsene vil bli vist til deg på forskjellige steder på denne nettsiden. Den såkalte DoubleClick-informasjonskapselen brukes til å vise interessebasert annonsering ved å samle inn og behandle data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon og informasjon om din bruk av nettstedet vårt) og automatisk tilordne en pseudonym bruker-ID, med hjelpen hvorav interesser bestemmes basert på besøk på denne og andre nettsider.

 GOOGLE TILLEGG

For annonseringsformål i Googles søkeresultater og på nettsteder til tredjeparter, settes den såkalte Google remarketing-informasjonskapselen når du besøker nettstedet vårt, som genereres automatisk ved innsamling og behandling av data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhet og nettleserinformasjon og informasjon om din bruk av nettstedet vårt) og ved hjelp av en pseudonym informasjonskapsel-ID og på grunnlag av sidene du besøker muliggjør interessebasert annonsering. Eventuell ytterligere databehandling vil kun finne sted hvis du har aktivert "Personlig annonsering"-innstillingen i Google-kontoen din. I dette tilfellet, hvis du er logget på Google mens du besøker nettstedet vårt, bruker Google dataene dine sammen med Google Analytics-data for å lage og definere målgruppelister for remarketing på tvers av enheter.

For nettstedsanalyse og hendelsessporing bruker vi Google Ads-konverteringssporing for å måle din påfølgende bruksatferd hvis du kom til nettstedet vårt via en Google Ads-annonse. Informasjonskapsler kan brukes til dette, og data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettsiden vår basert på hendelser spesifisert av oss, som å besøke en nettside eller abonnere på et nyhetsbrev) kan registrert, hvorfra pseudonymer brukes. Brukerprofiler opprettes.

 GOOGLE MAPS

For den visuelle representasjonen av geografisk informasjon samler Google Maps inn data om din bruk av kartfunksjonene, spesielt IP-adressen og plasseringsdata, overfører den til Google og behandler den deretter. Vi har ingen innflytelse på denne etterfølgende databehandlingen.

 GOOGLE RECAPTCHA

For å beskytte mot misbruk av nettskjemaene våre og mot spam fra automatisert programvare (såkalte bots), samler Google inn reCAPTCHA-data (IP-adresse, besøkstidspunkt, nettleserinformasjon og informasjon om din bruk av nettstedet vårt) og bruker en såkalte JavaScript og informasjonskapsler analyserer din bruk av nettstedet vårt. I tillegg blir andre informasjonskapsler lagret av Google-tjenester i nettleseren din vurdert. En lesing eller lagring av personopplysninger fra inndatafeltene i det respektive skjemaet finner ikke sted.

 GOOGLE FONTS

For en jevn presentasjon av innholdet på nettstedet vårt samler skriptkoden "Google Fonts" data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon), overfører den til Google og behandler den deretter av Google. Vi har ingen innflytelse på denne påfølgende databehandlingen.

 YOUTUBE VIDEO PLUGIN

For å integrere tredjepartsinnhold samles data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhet og nettleserinformasjon) inn via YouTube-videoplugin-modulen i den utvidede databeskyttelsesmodusen vi bruker, overføres til Google og deretter behandles av Google, bare hvis du spiller video.


7.3 BRUK AV FACEBOOK-TJENESTER FOR NETTANALYSE OG ANNONSEFORMÅL

 BRUK AV FACEBOOK PIKSELER

Vi bruker Facebook-pikselen som en del av Facebook Ireland Ltd-teknologiene beskrevet nedenfor [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/], 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Med Facebook-pikselen samles data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettsiden vår basert på hendelser spesifisert av oss, som å besøke en nettside eller abonnere på et nyhetsbrev) automatisk og lagret, hvorfra brukerprofiler opprettes fra pseudonymer. Som en del av den såkalte utvidede datasammenligningen, samles og lagres også informasjon hash for sammenligningsformål, som enkeltpersoner kan identifiseres med (f.eks. navn, e-postadresser og telefonnumre). For dette formålet settes en informasjonskapsel automatisk av Facebook-pikselen når du besøker nettstedet vårt, som automatisk gjør at nettleseren din gjenkjennes når du besøker andre nettsteder ved hjelp av en pseudonym informasjonskapsel-ID. Facebook vil kombinere denne informasjonen med andre data fra Facebook-kontoen din og bruke den til å kompilere rapporter om aktivitet på nettstedet og til å tilby andre tjenester relatert til bruk av nettstedet, spesielt personlig og gruppebasert annonsering.
Informasjonen som samles inn automatisk av Facebook-teknologiene om din bruk av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA og lagres der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Hvis vi er ansvarlige for dataoverføring til USA, er vårt samarbeid basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. Ytterligere informasjon om databehandling av Facebook finner du i Facebooks databeskyttelsesinformasjon [https://de-de.facebook.com/policy.php].

 FACEBOOK ANALYTIKK

Som en del av Facebook Analytics lages statistikk over besøksaktivitet på nettstedet vårt fra dataene som samles inn med Facebook-pikselen om din bruk av nettstedet vårt. Databehandlingen skjer på grunnlag av avtale om ordrebehandling fra Facebook. Din analyse tjener til å vise og markedsføre nettstedet vårt optimalt.

 FACEBOOK-ANNONSER

Vi bruker Facebook-annonser for å markedsføre denne nettsiden på Facebook og andre plattformer. Vi bestemmer parametrene for den respektive reklamekampanjen. Facebook er ansvarlig for den nøyaktige implementeringen, spesielt beslutningen om plassering av annonsene hos individuelle brukere. Med mindre annet er spesifisert for de enkelte teknologiene, er databehandling basert på en avtale mellom felles behandlingsansvarlige i henhold til Art.26 GDPR. Felles ansvar er begrenset til innsamling av data og overføring av dem til Facebook Irland. Den påfølgende databehandlingen av Facebook Ireland dekkes ikke av dette.

Basert på statistikken over besøksaktivitet på nettstedet vårt opprettet via Facebook Pixel, driver vi gruppebasert annonsering på Facebook via Facebook Custom Audience ved å bestemme egenskapene til den respektive målgruppen. Som en del av den utvidede datasammenligningen (se ovenfor) som finner sted for å bestemme den respektive målgruppen, fungerer Facebook som vår behandler.

Basert på den pseudonyme informasjonskapsel-ID-en satt av Facebook-pikselen og dataene som samles inn om din bruksatferd på nettstedet vårt, driver vi personlig tilpasset annonsering via Facebook-piksel-remarketing.

Vi bruker Facebook Pixel Conversions for å måle din påfølgende bruksatferd for nettanalyse og hendelsessporing hvis du kom til nettstedet vårt via en annonse fra Facebook Ads. Databehandlingen skjer på grunnlag av avtale om ordrebehandling fra Facebook.


7.4 ANDRE NETTANALYSE OG NETTLEVERANDØRER FOR MARKEDSFØRING

 BRUKER PINTEREST TAG FOR NETTANALYSE OG ANNONSERINGSFORMÅL

For nettanalyse og reklameformål på Pinterest og på tredjeparts nettsteder, brukes teknologier fra Pinterest Europe Ltd [https://www.pinterest.de/], Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. når du besøker nettstedet vårt ("Pinterest") automatisk ved å samle inn og behandle data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhet og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt basert på hendelser spesifisert av oss, for eksempel besøk på et nettsted eller abonnere på et nyhetsbrev) og ved hjelp av en pseudonym CookieID og basert på sidene du besøker muliggjør interessebasert annonsering. Brukerprofiler opprettes fra de innsamlede dataene ved hjelp av pseudonymer. Pinterest vil kombinere denne informasjonen med andre data fra Pinterest-kontoen din og bruke den til å kompilere rapporter om nettstedaktivitet og til å tilby andre tjenester relatert til nettstedbruk. Vi har ingen innflytelse på databehandling av Pinterest og mottar kun statistikk basert på Pinterest-tagger. Dette gjør oss i stand til å måle din påfølgende bruksatferd for nettstedsanalyse og hendelsessporing hvis du kom til nettstedet vårt via en annonse fra Pinterest. Informasjonen som samles inn automatisk av Pinterest, overføres vanligvis til en server hos Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA og lagres der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. Databehandling skjer på grunnlag av en avtale mellom medansvarlige parter i henhold til Art.26 GDPR.

 BRUKER ADROLL RETARGETING FOR NETTMARKEDSFØRING

Vi annonserer denne nettsiden i søkeresultater og på tredjepartsnettsteder gjennom vår annonsepartner AdRoll Advertising Ltd., Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland (“AdRoll”). Når du besøker nettstedet vårt, settes en retargeting-informasjonskapsel automatisk av AdRoll eller dets partnere, som muliggjør interessebasert annonsering ved bruk av en pseudonym informasjonskapsel-ID og basert på sidene du besøker. Databehandling skjer på grunnlag av en avtale mellom medansvarlige parter i henhold til Art.26 GDPR. Vi bestemmer parametrene for den respektive reklamekampanjen. AdRoll er ansvarlig for den nøyaktige implementeringen (f.eks. å bestemme plasseringen av de enkelte annonsene). Dataene som automatisk samles inn av AdRoll (IP-adresse, besøkstid, enhet og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt) kan kombineres av AdRoll med informasjon fra andre kilder og overføres til AdRoll-annonseringspartnere. I tillegg blir de vanligvis overført til en server hos NextRoll, Inc., 2300 Harrison St, Fl 2, San Francisco CA, 94110, USA og lagret der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 

 BRUK AV AMAZON TJENESTER FOR NETTMARKEDSFØRING

Gjennom annonsepartneren Amazon Europe Core S.à.rl [https://www.amazon.de], 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ("Amazon"), markedsfører vi plass for tredjepartsannonser på Amazon. Disse annonsene vil bli vist til deg på forskjellige steder på denne nettsiden. Aamzon kan bruke informasjonskapsler for å spore prosessen med den respektive bestillingen, og spesielt for å forstå at du klikket på den respektive annonsen og deretter bestilte produktet. For dette formålet samles data (IP-adresse, besøkstid, enhet og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt) inn, overføres til Amazon og behandles av Amazon. Vi har ingen innflytelse på denne databehandlingen. Databehandling skjer på grunnlag av en avtale mellom medansvarlige parter i henhold til Art.26 GDPR. Informasjonen som samles inn automatisk av Amazon om din bruk av nettstedet vårt, sendes vanligvis til en server hos Amazon, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA og lagret der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 

 BRUKER CRITEO FOR NETTMARKEDSFØRING

Vi annonserer dette nettstedet i søkeresultater og på tredjepartsnettsteder gjennom vår annonsepartner Criteo SA [https://www.criteo.com/de/], 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike ("Criteo"). Når du besøker nettstedet vårt, settes en retargeting-informasjonskapsel automatisk av Criteo eller dets partnere, som muliggjør interessebasert annonsering ved bruk av en pseudonym informasjonskapsel-ID og basert på sidene du besøker. Databehandling skjer på grunnlag av en avtale mellom medansvarlige parter i henhold til Art.26 GDPR. Vi bestemmer parametrene for den respektive reklamekampanjen. Criteo er ansvarlig for den nøyaktige implementeringen (f.eks. bestemme plasseringen av de enkelte annonsene). Dataene som samles inn automatisk av Criteo (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt) kan slås sammen av Criteo med informasjon fra andre kilder og overføres til Criteos annonsepartnere.

 BRUKER AWIN FOR NETTMARKEDSFØRING

Gjennom vår annonsepartner AWIN AG [https://www.awin.com/de], Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland ("AWIN"), markedsfører vi plass for tredjepartsannonser. Disse annonsene vil bli vist til deg på forskjellige steder på denne nettsiden. AWIN kan bruke informasjonskapsler for å spore forløpet av den respektive bestillingen, og spesielt for å forstå at du klikket på den respektive annonsen og deretter bestilte produktet. For dette formålet samles data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt) inn, overføres til AWIN og behandles av AWIN. Vi har ingen innflytelse på denne databehandlingen. Databehandling skjer på grunnlag av en avtale mellom medansvarlige parter i henhold til Art.26 GDPR.

 BRUK AV VIMEO VIDEO PLUGIN FOR INTEGRERING AV TREDJEPARTS INNHOLD

For å integrere tredjepartsinnhold samles data (IP-adresse, tidspunkt for besøket, enhet og nettleserinformasjon) inn, overføres til Vimeo og behandles deretter av Vimeo. Databehandling skjer på grunnlag av en avtale mellom medansvarlige parter i henhold til Art.555 GDPR. Google Analytics integreres automatisk i Vimeo Video Plugin. For formålet med nettsideanalyse samles data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettsiden vår) automatisk inn og lagres med Google Analytics, hvorfra brukerprofiler opprettes ved bruk av pseudonymer. Informasjonskapsler kan brukes. Google Analytics er et tilbud fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 18, Irland ("Google"). Informasjonen som automatisk samles inn av Google om din bruk av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en server hos Google LLC, 10011 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 26, USA og lagres der. IP-adressen din blir forkortet før den lagres på Googles servere ved å aktivere IP-anonymisering. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. Vi har ingen innflytelse og tilgang til databehandlingen av Vimeo, inkludert innstillingene og resultatene av Google Analytics. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 


8. INTEGRERING AV TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE/ ANDRE WIDGETS

Trusted Shops-widgets (f.eks. Trusted Shops Trustbadge) er integrert på denne nettsiden for å vise Trusted Shops-tjenester (f.eks. godkjenningsstempel, innsamlede anmeldelser) og for å tilby Trusted Shops-produkter til kjøpere etter en bestilling.

Dette tjener til å ivareta våre overordnede legitime interesser i optimal markedsføring ved å muliggjøre sikker shopping i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit f GDPR. Trustbadge og tjenestene som er annonsert med det, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne (Trusted Shops), som vi er ansvarlige med i henhold til Art. 26 GDPR. I forbindelse med denne databeskyttelseserklæringen vil vi informere deg nedenfor om det vesentlige innholdet i kontrakten i samsvar med Art. 26 (2) GDPR.

Trustbadge leveres av en amerikansk CDN-leverandør (Content Delivery Network) som en del av et delt ansvar. Et passende nivå av databeskyttelse sikres av standard databeskyttelsesklausuler og andre kontraktsmessige tiltak. Mer informasjon om databeskyttelse hos Trusted Shops GmbH finner du her [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Når Trustbadge kalles opp, lagrer webserveren automatisk en såkalt serverloggfil, som også inneholder din IP-adresse, dato og klokkeslett for samtalen, mengde overførte data og anmodende leverandør (tilgangsdata) og dokumenterer samtalen . IP-adressen anonymiseres umiddelbart etter innsamling, slik at de lagrede dataene ikke kan tildeles deg personlig. Serverloggfilen lagres i en sikkerhetsdatabase for analyse av sikkerhetsproblemer og blir automatisk slettet eller anonymisert senest 90 dager etter opprettelse. I henhold til artikkel 6 paragraf 1 setning 1 bokstav f GDPR tjener dette den legitime interessen til oss og Trusted Shops for å forhindre misbruk og svindel, for å optimalisere tilbudet og nettstedet og for å sikre problemfri drift av nettstedet eller Trustbadge eller andre widgets fra Trusted Shops.

Ytterligere personopplysninger overføres til Trusted Shops GmbH hvis du bestemmer deg for å bruke Trusted Shops-produkter etter å ha fullført en bestilling eller allerede har registrert deg for å bruke dem. For dette formålet samles personopplysninger automatisk inn fra ordredataene. Om du allerede er registrert som kjøper for produktbruk, sjekkes automatisk ved hjelp av en nøytral parameter, e-postadressen hashet ved hjelp av en kryptologisk enveisfunksjon. Før den sendes, konverteres e-postadressen til denne hash-verdien, som Trusted Shops ikke kan dekryptere. Etter å ha sjekket om det er samsvar, slettes parameteren automatisk.

Dette tjener til å sjekke om du allerede er registrert for tjenester hos Trusted Shops GmbH og er derfor nødvendig for å oppfylle våre og Trusted Shops overordnede legitime interesser i å tilby kjøperbeskyttelse knyttet til den spesifikke bestillingen og transaksjonsevalueringstjenestene i henhold til Art. 6 Paragraf 1 setning 1 lit f GDPR påkrevd. Hvis dette er tilfelle, skjer videre behandling i henhold til kontraktsavtalen som er gjort mellom deg og Trusted Shops. Hvis du ennå ikke er registrert for tjenestene, vil du da få muligheten til det for første gang. Videre behandling etter registrering er også basert på kontraktsavtalen med Trusted Shops. Hvis du ikke registrerer deg, vil alle overførte data automatisk bli slettet av Trusted Shops og personlig referanse er da ikke lenger mulig.

Som en del av det delte ansvaret mellom oss og Trusted Shops GmbH, hvis du har spørsmål om databeskyttelse og for å hevde dine rettigheter, vennligst kontakt Trusted Shops GmbH, hvis kontaktalternativer du finner her [https://www.trustedshops.de/ impressum/#datenschutz ] Finn. Ytterligere informasjon om databeskyttelse finner du på følgende lenke [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Uavhengig av dette kan du alltid kontakte oss ved å bruke kontaktalternativet beskrevet i denne databeskyttelseserklæringen. Om nødvendig vil forespørselen din videresendes til den andre ansvarlige for svar.


9. SOSIALE MEDIER


9.1 SOSIALE PLUGINS FRA FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST, XING, ADDTHIS, WHATSAPP

Sosiale knapper brukes av sosiale nettverk på nettstedet vårt. Disse er bare integrert på siden som HTML-lenker, slik at det ikke opprettes en forbindelse med serverne til den respektive leverandøren når du besøker nettstedet vårt. Hvis du klikker på en av knappene, åpnes nettstedet til det respektive sosiale nettverket i et nytt vindu i nettleseren din. Der kan du for eksempel trykke på Like eller Del-knappen.


9.2 VÅR ONLINE TILSTEDELSE PÅ FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST, LINKEDIN

I den grad du har gitt ditt samtykke til den respektive sosiale medieoperatøren i samsvar med art. 6 par. 1 S. 1 lit. en GDPR, blir dine data automatisk samlet for markedsundersøkelser og reklameformål på sosiale medier nevnt ovenfor når du besøk vår online tilstedeværelse og lagret, hvorfra brukerprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer. Disse kan for eksempel brukes til å plassere annonser innenfor og utenfor plattformene som antagelig tilsvarer dine interesser. Som regel brukes informasjonskapsler til dette formålet. Den detaljerte informasjonen om behandlingen og bruken av dataene fra den respektive sosiale medieoperatøren, samt et kontaktalternativ og dine relaterte rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt, finner du i databeskyttelsesinformasjonen til leverandørene som er lenket nedenfor. Hvis du fortsatt trenger hjelp i denne forbindelse, kan du kontakte oss.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] er et tilbud fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook Ireland"). Informasjonen som samles inn automatisk av Facebook Ireland om din bruk av vår online tilstedeværelse på Facebook overføres vanligvis til en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA og lagres der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. Databehandling ved besøk på en Facebook-fanside er basert på en avtale mellom felleskontrollører i henhold til Art.26 GDPR. Du finner mer informasjon (informasjon om Insights-data) her [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] er et tilbud fra Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Informasjonen som automatisk samles inn av Twitter om din bruk av vår online tilstedeværelse på Twitter, overføres vanligvis til en server som drives av Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA og lagres der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] er et tilbud fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook Ireland"). Informasjonen som samles inn automatisk av Facebook Ireland om din bruk av vår online - Tilstedeværelse på Instagram overføres vanligvis til en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA og lagres der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. Databehandling ved besøk på en Instagram-fanside er basert på en avtale mellom felleskontrollører i henhold til Art. 26 GDPR. Du finner mer informasjon (informasjon om Insights-data) her [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] er et tilbud fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Informasjonen som automatisk samles inn av Google om din bruk av vår online tilstedeværelse på YouTube, overføres vanligvis til en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA og lagres der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] er et tilbud fra Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. etasje, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Informasjonen som samles inn automatisk av Pinterest om din bruk av vår online tilstedeværelse på Pinterest, overføres vanligvis til en server hos Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA og lagres der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] er et tilbud fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Informasjonen som automatisk samles inn av LinkedIn om din bruk av vår online tilstedeværelse på LinkedIn, overføres vanligvis til en server hos LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA og lagres der. EU-kommisjonen har ikke utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for USA. Vårt samarbeid med dem er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. 


10. HVORDAN DU KONTAKTER OSS OG DINE RETTIGHETER


10.1 DINE RETTIGHETER

Som offer har du følgende rettigheter:

* i henhold til Art. 15 GDPR, retten til å be om informasjon om dine personopplysninger behandlet av oss i den utstrekning som er spesifisert der;
* gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger eller Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
* I henhold til Art. 17 GDPR, retten til å be om sletting av dine personopplysninger lagret av oss, med mindre ytterligere behandling
* å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;
* å overholde en juridisk forpliktelse;
* av hensyn til allmenn interesse eller
* er pålagt å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav;
* i samsvar med Art. 18 GDPR, retten til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, i den grad
* nøyaktigheten av dataene bestrides av deg;
* behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg at den slettes;
* vi trenger ikke lenger dataene, men du trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller
* du har gjort innsigelse mot behandlingen i henhold til Art. 21 GDPR;
* i henhold til Art. 20 GDPR, retten til å motta dine personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller til å be om overføring til en annen ansvarlig person;
* i henhold til Art. 77 GDPR rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheten på ditt vanlige bosted eller arbeidssted eller selskapets hovedkontor.

rett til å

I den grad vi behandler personopplysninger som forklart ovenfor for å ivareta våre legitime interesser, som oppveier våre interesser, kan du innvende mot denne behandlingen med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen foregår med direkte markedsføring, kan du når som helst utøve denne retten som beskrevet ovenfor. Hvis behandlingen foregår for andre formål, har du rett til å innvende bare hvis det er grunner som oppstår fra din spesielle situasjon.

Etter å ha utøvd din rett til å innvende, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger for disse formålene, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen av påstanden, utøvelsen eller forsvaret av Serverer juridiske krav.

Dette gjelder ikke hvis behandlingen er til direkte markedsføring. Da behandler vi ikke dine personlige data for dette formålet.


10.2 KONTAKTALTERNATIVER

Hvis du har spørsmål angående innsamling, behandling eller bruk av dine personopplysninger, hvis du trenger informasjon, retting, begrensning eller sletting av data, eller hvis du ønsker å tilbakekalle ethvert samtykke du måtte ha gitt eller protestere mot en spesifikk bruk av data , vennligst kontakt selskapets databeskyttelsesansvarlige.

Databeskyttelsesansvarlig:
Jan Kowalski
Schweizer Strasse 3a
01069 Dresden
Tyskland

service@nikonservice-dresden.de


Databeskyttelseserklæring [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] opprettet med Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com] juridisk tekster i samarbeid med FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com] .

Rediger informasjonskapselinnstillinger.