uttak

Angrerett

Avbestillings

Forbrukerne har en fjorten dagers tilbaketrekning.

uttak

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg som ikke er transportør tok varen i besittelse.

For å bruke angreretten må du sende oss (Nikon Service Point Dresden Inh. Bettina Scheinert, Schweizer Str. 3a, 01069 Dresden, Tyskland, service@nikonservice-dresden.de, telefon: 03518626290) en tydelig erklæring (f.eks. et sendt brev eller en e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagt prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

Zur wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert kostnadene ved levering (med unntak av de ekstra kostnadene som oppstår fra det faktum at du har valgt en type leverings annet enn det som tilbys av oss, billigste Standard har), og betale tilbake umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dag meldingen er mottatt om kansellering av denne kontrakten med oss. For dette tilbakebetaling, bruker vi samme metode for betaling som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig avtalt; i alle fall vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetaling. Vi kan holde tilbake refusjon inntil vi har mottatt de returnerte varene tilbake, eller til du har vist at du har returnert varen, avhengig av hva som kommer først.

Du må returnere varene umiddelbart og i alle fall ikke senere enn fjorten dager fra den datoen du informere oss om noen kansellering av denne kontrakten til oss eller gått. Fristen er oppfylt dersom du sender varene før perioden av fjorten dager. Vi bære kostnadene ved å returnere varene. Du trenger bare å betale for noe redusert verdien av varene, hvor verdien tapet skyldes en nødvendig for å fastslå arten, egenskaper og funksjon av godshåndtering.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie hiet Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es zurück.)

– Til eieren av Nikon Service Point Dresden Bettina Scheinert, Schweizer Str. 3a, 01069 Dresden, Tyskland, service@nikonservice-dresden.de

- Jeg / vi (*) hevder herved kontrakten inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende
Varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Navn des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Returner etiketter
Uten at det berører dine lovfestede rettigheter, vil vi gi deg gratis returetiketter for returen. Vi sender deg returetiketten på e-post. Du kan levere returen til en pakkebutikk hos den respektive leverandøren i Tyskland.

Avbestillings opprettet med Trusted Shops juridisk tekstforfatter